Presentaties studiedag ‘It’s a family affair – 29/5/2018

Hieronder vind je de downloadlinks naar de presentaties van onze studiedag ‘It’s a familie affair’ op 29 mei 2018  in Antwerpen

  1. Voorstelling Gezinnen onder invloed Antwerpen (Goia)
  2. Presentatie Kwetsbaar voor verslaving: is verslaving aangeboren?‘ – Prof. dr. Frieda Matthys
  3. Presentatie Transgenerationele overdracht van verslaving – Drs. Margreet van der Meer, andragoog, hoofd beleid en onderzoek, Verslavingszorg Noord Nederland/ Lectoraat Verslavingskunde Hanze Hogeschool Groningen
  4. Workshop Konekt – Ouders met licht verstandelijke beperking en middelengebruik– Liselotte Pattyn
  5. Workshop 1 gezin=1 plan. Een veiligheidsplan in gezinnen onder invloed – Diane Slootmans – casemanager Bubbels & Babbels en Silke François & Charlotte Verhesen  – Zorgbedrijf Antwerpen
  6. Workshop Het taboe doorbreken: kinderen en ouders onder invloed versterken via KOAP-beeldmateriaal
  7. GOIA – brochure voor ouders
  8. KOAP-beeldmateriaal
  9. Bestellink naar boek “Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie” van Elize Lam

 

 

Programma

9u00: Onthaal met koffie
9u30: verwelkoming door dagvoorzitter Tino Ruyters, directeur Free Clinic vzw en Johan De Muynck, directeur Zorgbedrijf Antwerpen
9u35:   Ondersteuning aan gezinnen onder invloed in Antwerpen
09u50: Kwetsbaar voor verslaving: is verslaving aangeboren?’ Prof. dr. Frieda Matthys – diensthoofd psychiatrie UZ Brussel, docent psychiatrie en medische psychologie aan de VUB
10u40: Pauze
11u00: Transgenerationele overdracht van verslaving – Drs. Margreet van der Meer, andragoog, hoofd beleid en onderzoek, Verslavingszorg Noord Nederland/ Lectoraat Verslavingskunde Hanze Hogeschool Groningen
 11u45: Samen balanceren op weg naar evenwicht, ondanks een moeilijke thuissituatie. Drs. Elize Lam – sociologe en onderzoeker bij ‘Steunkracht’ en ‘lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede’, auteur van  “Risicokind of evenwichtskunstenaar ? – Kind zijn ondanks een moeilijk thuissituatie”
12u30: lunch
13u45: Workshop reeks 1
14u45: wissel workshops
15u00: Workshop reeks 2
16u00: afronding en afsluitende drank

 Klik hier om het programma te downloaden

Toelichting workshops

WS 1:  Ouder en kind aan het woord 
Soetkin Claes – casemanager Bubbels & Babbels,  Wout Renders ervaringsdeskundig medewerker binnen UPchange en Vicky Brughmans, ervaringsdeskundige binnen Pleegzorg Antwerpen.

Wat betekent het om moeder te zijn en last te hebben van een verslaving? Hoe beleeft een kind de problemen van zijn ouders? Wat kunnen hulpverleners doen om zowel ouders als kinderen te ondersteunen?
Vragen die het best beantwoord kunnen worden door ouders en kinderen zelf.
In deze workshop gaan we dan ook in gesprek met twee ervaringsdeskundigen.

WS 2:  Belemmeringen en behoeften om bespreekbaar te maken of er kinderen zijn en hoe het met de kinderen gaat.
Margreet van der Meer, hoofd beleid en onderzoek, Verslavingszorg Noord Nederland/ Lectoraat Verslavingskunde Hanze Hogeschool Groningen

We krijgen steeds meer inzicht in het feit dat kinderen van ouders met een verslaving meer risico lopen om zelf ook (verslavings) problematiek te ontwikkelen. Het is dan ook van belang dat we de kinderen van verslaafde ouders vroegtijdig in beeld krijgen. Maar het blijkt voor professionals ingewikkeld om het onderwerp kinderen bespreekbaar te maken. Wat maakt het nu zo moeilijk? En wat zijn wel mogelijkheden om de kinderen bespreekbaar te maken. Naast informatie over de barrières, gaan we met elkaar in gesprek, op zoek naar oplossingen.

WS 3: Ouders met licht verstandelijke beperking en middelengebruik
Liselotte Pattyn – educatief medewerker Konekt

Ouders met een licht verstandelijke beperking hebben te maken met meerdere risicofactoren die de ontwikkeling van hun kinderen kunnen bedreigen. Zo leven zij vaak in armoede en hebben weinig mensen om op terug te vallen. Daarnaast zien we bij deze gezinnen ook dat er regelmatig sprake is van middelengebruik. Ouders die het ondanks deze risicovolle context redelijk tot goed doen hebben vaak de bereidheid om ondersteuning te vragen en accepteren, maar dat verloopt lang niet altijd soepel. In deze workshop staan we stil bij onze begeleidershouding en krijg je concrete handvatten toegereikt om in een gezin mee aan de slag te gaan.

WS 4:  1 gezin=1 plan. Een veiligheidsplan in gezinnen onder invloed
Diane Slootmans – casemanager Bubbels & Babbels en Silke François & Charlotte Verhesen  – Zorgbedrijf Antwerpen

Kinderen die opgroeien met een verslaafde ouder worden meer dan andere kinderen geconfronteerd met onveilige situaties. Wanneer de veilige thuis onder druk staat, kan een veiligheidsplan een handleiding bieden aan de verschillende betrokkenen. De opmaak van een werkbaar en inclusief veiligheidsplan vraagt echter heel wat tijd en inzet van het hele systeem. Hoe kunnen ouders, kinderen, formeel en informeel netwerk alsook de bredere context samenwerken om de veiligheid in het gezin te optimaliseren? Wie moet zich engageren, wat kan er van de ouders of van de kinderen verwacht worden? Tijdens deze workshop laten we je kennismaken met een veiligheidsplan dat voortbouwt op de veerkrachtversterking van KOAP om ouders en netwerk handvaten te geven om de veiligheid in het gezin te vergroten.

WS 5: Het taboe doorbreken: kinderen en ouders onder invloed versterken via KOAP-beeldmateriaal 
Han Mariën – casemanager Bubbels & Babbels  en Mieke Beirinckx – teamcoördinator OP+ (Adic vzw)

De Expertisegroep Ouders onder invloed ontwikkelde in 2016 samen met het Huis van het Kind Leuven een aantal filmpjes die kinderen die opgroeien met een verslaafde ouders een platform kan bieden om te praten over hun lastige thuissituatie. Daarnaast worden in deze filmpjes handvatten aangereikt aan deze kinderen om te kunnen omgaan met hun situatie. De filmpjes kunnen ook gebruikt worden om ouders met een verslavingsproblematiek te sensibiliseren en te informeren. Door een filmpje te vertonen krijgt de hulpverlener op een niet-intrusieve wijze lastige onderwerpen op tafel waarbij de ouder zelf kan kiezen wat hij/zij al dan niet (h)erkent. Deze workshop wil de deelnemer laten kennismaken met het algemeen sensibiliseringsfilmpje, zijn bruikbaarheid en de reeds opgedane ervaringen.