Steun ons


  Free Clinic vzw werkt al sinds 1976 als onafhankelijke en pluralistische vzw voor de meest kwetsbare stadsbewoners. De belangrijkste doelgroep zijn mensen met een ernstige afhankelijkheidsproblematiek.  Free Clinic wordt voor haar diverse activiteiten gesubsidieerd door de lokale, Vlaamse en federale overheid maar deze middelen volstaan niet om alle noden te ledigen.  Dankzij de steun van vele sympathisanten kunnen we onze werking en infrastructuur verder uitbouwen en tevens hulpverlening blijven bieden aan cliënten die (nog) niet in regel zijn met hun ziekenfonds, voor mensen zonder papieren,…  Je kan onze organisatie op verschillende manieren een duwtje in de rug geven:

  • Steun aan het renovatiefonds via projectrekening Koning Boudewijnstichting 
  • Steun aan de vzw of aan één specifieke deelwerking of project via een lopende opdracht
  • Materiële steun
  • Steun in de vorm van vrijwilligerswerk

  Steun aan het renovatiefonds via projectrekening Koning Boudewijnstichting

  In de loop van 2020 willen we de 2 huizen waarin onze deelwerkingen Plug-INN /Spuitenruil  en PROject /GoiA gevestigd zijn een grondige opknapbeurt geven.  In het belang van een veilige en comfortabele werking voor cliënten en personeel dient ondermeer de elektrische installatie vernieuwd te worden, dienen ramen vervangen te worden en moet er ingrepen gebeuren i.h.k.v. de brandveiligheid. Om deze kost te kunnen dragen werd bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening geopend. Giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven in 2020 aanleiding tot een belastingvermindering van 60% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

  Wens je dit renovatieproject te steunen, dan kan je online storten op projectrekening 2018-L83030-000, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting (KBS). Je kan een overschrijving uitvoeren op rekening BE10 0000 0000 0404, BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van de gestructureerde mededeling 128/3030/00039.  Fiscale attesten worden automatisch verstuurd door de KBS in het voorjaar.

  Steun aan Free Clinic vzw of aan één specifieke deelwerking of project via een gift of een lopende opdracht

  Daarnaast kan je ons ook steunen via een een gift of een lopende opdracht op rekening  BE86 0010 5913 8350 – BIC: GEBA BE BB – van Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen. Je kan bij de mededeling aangeven of we deze middelen dienen te besteden aan een specifieke werking of project dan wel of we hier zelf over mogen beslissen.  Jammer genoeg kan Free Clinic voor deze steun géén fiscaal attest afleveren.

  Materiële steun 

  Free Clinic verdeelt zelf geen voeding of kleding aan haar cliënten maar werkt hiervoor samen met andere bestaande initiatieven. Maar vaak zijn er andere materiële noden waarvoor we nog wel hulp kunnen gebruiken.  Klik hier voor een actueel overzicht van materialen en producten die we (dringend) nodig hebben.

  Vrijwilligerswerk

  Binnen Free Clinic bestaat de mogelijkheid om enkele uren per week vrijwilligerswerk doen in ons centrum voor sociale activering De Nomaad. Voor meer concrete informatie en mogelijkheden neem je best contact op met Luc Martens, coördinator van De Nomaad.  Maar laat het ons zeker ook weken indien je je op een andere manier vrijwillig wil inzetten voor onze doelgroep. We bekijken dan samen de mogelijkheden.