Steun ons


  Free Clinic vzw werkt al sinds 1976 als onafhankelijke en pluralistische vzw voor de meest kwetsbare stadsbewoners. De belangrijkste doelgroep zijn mensen met een ernstige afhankelijkheidsproblematiek.  Free Clinic wordt voor haar diverse activiteiten gesubsidieerd door de lokale, Vlaamse en federale overheid maar deze middelen volstaan niet om alle noden te ledigen.  Dankzij de steun van vele sympathisanten kunnen we onze werking en infrastructuur verder uitbouwen en tevens hulpverlening blijven bieden aan cliënten die (nog) niet in regel zijn met hun ziekenfonds, voor mensen zonder papieren,…  Je kan onze organisatie op verschillende manieren een duwtje in de rug geven:

  • Steun aan de vzw of aan één specifieke deelwerking of project via een lopende opdracht
  • Materiële steun
  • Steun in de vorm van vrijwilligerswerk

  Steun aan Free Clinic vzw of aan één specifieke deelwerking of project via een gift of een lopende opdracht

  Je kan ons steunen via een een gift of een lopende opdracht op rekening  BE86 0010 5913 8350 – BIC: GEBA BE BB – van Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen. Je kan bij de mededeling aangeven of we deze middelen dienen te besteden aan een specifieke werking of project dan wel of we hier zelf over mogen beslissen.  Jammer genoeg kan Free Clinic voor deze steun géén fiscaal attest afleveren.

  Meer info over onze werking kan je vinden op de website Goede Doelen van de Koning Boudewijnstichting:

  Materiële steun 

  Free Clinic verdeelt zelf geen voeding of kleding aan haar cliënten maar werkt hiervoor samen met andere bestaande initiatieven.

  Vrijwilligerswerk

  Binnen Free Clinic bestaat de mogelijkheid om enkele uren per week vrijwilligerswerk doen in ons centrum voor sociale activering De Nomaad. Voor meer concrete informatie en mogelijkheden neem je best contact op met het team van De Nomaad.  Maar laat het ons zeker ook weken indien je je op een andere manier vrijwillig wil inzetten voor onze doelgroep. We bekijken dan samen de mogelijkheden.