In memoriam Tonny Van Montfoort

Foto: Mara De Belder

Op 24 april 2024 overleed Tonny Van Montfoort na een slepende ziekte.

Tonny was de eerste ervaringswerker die eind jaren negentig binnen Free Clinic als vrijwilligerswerker werd geëngageerd. Hij werkte later een tijd voor de Stad Antwerpen bij het toenmalige SODA. Nadien kwam hij een aantal jaren in dienst bij Free Clinic als ervaringswerker en –deskundige.

Tonny was een groot pleitbezorger voor de belangen van daklozen en mensen die drugs gebruiken. Hij stond aan de wieg van de Belangenvereniging Antwerpse Druggebruikers BAD en de Spuitenpatrouille. Tonny gaf ook de aanzet voor de aandacht en de zorg bij overlijdens van mensen uit de doelgroep wat zich vandaag nog toont in de herdenkingsdiensten die ’t Vlot organiseert. Hij was actief betrokken bij de opstart van het C-Buddy-project dat ondersteuning biedt aan mensen die een Hepatitis-behandeling volgen en hij was actief bij Inpud, de internationale belangenvereniging voor mensen die drugs gebruiken. Hij lag ook mee aan de basis van SMART on Drugs, de burgerbeweging die ijvert voor een humaan drugsbeleid. Tonny ondersteunde zelf ook veel mensen die noden hadden.

Ondanks zijn wankele gezondheid bleef Tonny ook de laatste jaren nog steeds opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en bleef hij verder strijden voor schadeperkende initiatieven en tegen het stigmatiseren van mensen die drugs gebruiken.

Tonny was naast een warme en gewaardeerde collega ook lid van algemene vergadering van Free Clinic.

Onze gedachten gaan uit naar familie en vrienden van Tonny. We zullen de herinnering aan hem levendig houden.

 De medewerkers van Free Clinic.

 

Begin dit jaar maakte Avansa nog een mooi portret van Tonny voor de podcast Vuurkant. Je kan deze hier herbeluisteren.