Steun de afwerking van het nieuwe gebouw voor ILC De Revue

Begin februari openden we op de kop van Spoor Oost, naast ons gebouw De Nomaad, een nieuw inloopcentrum De Revue. Deze werking heeft 3 jaar haar werking voor dak- en thuislozen in een tent moeten doorbrengen, maar heeft nu eindelijk een volwaardig gebouw ter beschikking hebben om de werking verder te ontplooien. Stad Antwerpen financiert de bouw van dit centrum, maar door de toegenomen bouwkosten zoeken we nog middelen we voor een stuk afwerking en de installatie van een keuken.

Hiervoor werd bij een Koning Boudewijnstichting (KBS) een tijdelijke projectrekening geopend waar tot eind juni 2024 giften op kunnen gestort worden die vanaf 40 eur. fiscaal aftrekbaar zijn. De KBS zal hiervoor de nodige attesten bezorgen.

Giften kunnen uitgevoerd worden op de site van de Koning Boudewijnstichting via deze link  of manueel op rekening BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting en de vermelding 623/3783/90039

Daarnaast organiseren we een Kunstveiling op 24 maart 2024 in Galerie Verbeeck – Van Dijck in Antwerpen. Meer info vind je hier.