Peer2Peer – Reinforcing Peers’ Involvement in Outreach Work

Eind 2020 loopt, na ruim twee jaar werk, het Europees project Peer2Peer – Reinforcing Peers’ Involvement in Outreach Work af. Doel van het project is het stimuleren van de inzet van ‘peers’ (‘ervaringsdeskundigen’, People With Lived Experience – PWLE, etc.) in organisaties die (ook) outreachend werken. Voor ons land werd Free Clinic als partner gekozen, onder meer omwille van haar expertise op dit terrein. Anton Van Dijck volgde het project voor Free Clinic op.

In onderstaande video krijg je meer duiding bij het Peer 2 Peer project. Het is een weerslag van een bezoek van de verschillende projectpartners eind 2019 aan respectievelijk Antwerpen en de Free Clinic en Amsterdam (De Regenboog). In het filmpje ligt de nadruk op het C-Buddy project van Free Clinic. Dit om de eenvoudige reden dat dit initiatief staat of valt met de inzet van peers. C-Buddy wil Mensen Die Drugs Gebruiken (MDDG) en daarbij hepatitis C (HCV) opliepen, gidsen naar een HCV behandeling, de nodige steun verlenen tijdens de behandeling en éénmaal genezen, werken aan gezondheidsbevordering (inclusief het vermijden van re-infectie) in het algemeen.

‘De Buddies’, zoals het initiatief onder collega’s vaak genoemd wordt, is een voorbeeld van hoe een lokale en ‘peer-based’ werking tot tastbare resultaten leidt en hoe een kleinschalig project een grootschalige impact kan hebben. Het C-Buddy project fungeert thans als inspiratiebron voor gelijkaardige initiatieven in Vlaanderen en de WHO refereert er aan als voorbeeld van ‘good practice’.

Verder tonen de beelden ook de ervaring die Free Clinic heeft met het betrekken van MDDG in andere deelwerkingen (b.v. De Nomaad). Daarbij wordt duidelijk dat de weg die wij daarin hebben afgelegd in andere Europese landen nog maar net begonnen is. De video werd gemaakt door István en Peter die werken voor de site ‘Drugreporter’ van de Hongaarse Rights Reporter Foundation (RRF). Drugreporter is trouwens het vermelden en grasduinen waard: je vindt er een schat aan filmpjes uit alle hoeken van de wereld met één gemene deler: het vrijwaren van de (mensen)rechten van MDDG.

Peer2Peer – Reinforcing Peers’ Involvement in Outreach Work

In English

After wrapping up more than two years of work, the European research endeavour, called ‘Peer 2 Peer’ will be finished by the end of 2020. Overall goal of the study is ‘reinforcing peer involvement in outreach work’, focused on drug use. Funded by the EU, the Peer 2 Peer project is coordinated by Portugal and involves seven countries: NL, PL, LT, GR, F, H and Belgium. Partner for our country is Free Clinic, based on – among other things – our rich heritage on the subject. Anton Van Dijck followed this project for Free Clinic.

In the fifteen minute-film, you get more information about the Peer 2 Peer project. More specifically, the video refers to the only moment when research partners got to meet each other in real life, towards the end of 2019. Together, they make a trip to Antwerp and Amsterdam, visiting respectively Free Clinic and De Regenboog (The Rainbow) just before the current health crisis hits. The C Buddy initiative of Free Clinic receives ample attention in the footage, as a prime example of a peer-based project. The overall goal of C Buddy is to provide guidance towards hepatitis C (HCV) treatment for People Who Use(d) Drugs (PWUD) who got infected with HCV along the way. Furthermore, the peers (buddies) offer support during treatment and aftercare from a health point of view (including the risk of reinfection).

The C Buddy project is a perfect illustration of the power local, grassroots work can have. In only five years it became a blueprint for other, similar interventions in Flanders and was praised by the WHO as an example of ‘good practice’.

In the video, references are made to the experience Free Clinic has built up with involving PWUD in other branches (e.g. De Nomaad) of the centre as well. It will become clear that what we tend to take for granted has yet to become a reality in other parts of Europe. The footage was shot and produced by István and Peter from the Hungarian Rights Reporter Foundation (RRF) for their site on drug policy, called ‘Drugreporter’ . By the way, on Drugreporter you will find hundreds of videos from all over the world highlighting use of illicit substances from a human rights perspective. Worth checking out.