GebruikersOverleg Antwerpen

Gebruikers-Overleg Antwerpen, of kortweg GOA, is een samenwerking tussen verschillende Antwerpse gebruikers en gebruikersorganisaties die willen meedenken rond – en meewerken aan – een degelijk Antwerps drugbeleid. Hun stem laten horen, standpunten formuleren, overleg organiseren, deelnemen aan overleg-organen, enz. zijn opdrachten die zij zich toe-eigenen. Voorlopig wordt GOA mee ondersteund door een schare van professionele vertegenwoordigers van een aantal geïnteresseerde drugcentra, maar het is de bedoeling dat zij zich na een tijd terugtrekken uit dit overleg. De klemtoon ligt bij de gebruiker zelf.

Deze gebruikersorganisatie is een middel om met de achterban in contact te blijven om standpunten naar buiten te brengen en te verdedigen die alle gebruikers aanbelangen. Ook willen we in de nabije toekomst proberen een soort tijdschrift te fabriceren, door-en-voor gebruikers, dat een paar keer per jaar zal uitkomen.

Na de ‘Gebruikersdag’, die de aanloop gaf naar het regelmatig samenkomen en opbouwen van het GOA, startten we met informele vergaderingen, ook wel praatcafés genaamd. Ddeze gaan normaal gezien om de 14 dagen door, op woensdag in de winter-inloop van de Antifa-Brick op de Britselei 68 (recht tegenover het oud JustitiePaleis).

We hopen met deze informele bijeenkomsten jullie curiositeit en interesse aan te wakkeren,
zodat we samen onze stem kunnen laten horen!!!

Tot gauw,

Het GOA-team … Luc, Joep, Fred, Ivo, Werner, José, Tony, …