Vacature projectmedewerker-Hulpverlener Plug-INN

Free Clinic vzw gevestigd te Antwerpen, richt zich al meer dan 40 jaar op de meest kwetsbare stadsbewoner. Meer specifiek heeft de werking de afgelopen decennia een gespecialiseerd ambulant aanbod ontwikkeld voor personen met een ernstige afhankelijkheids-problematiek aan illegale middelen. Vanuit een schade beperkende aanpak (harm reduction) worden diverse deelaspecten van deze complexe problematiek aangepakt.

Momenteel hebben we een openstaande vacature voor een

Projectmedewerker / hulpverlener voor Plug-Inn (40%)

Projectbeschrijving:
Plug-INN is de jongerenwerking van vzw Free Clinic. De werking richt zich op jongeren van 14 jaar t.e.m. 23 jaar uit Antwerpen.

Plug-INN
Dit project is vervat in de provinciale CONNECT-werking. Dit project beoogt contact te krijgen met jongeren van 14 t.e.m. 23 jaar in risicosituaties met een drugproblematiek en voorziet voor hen een laagdrempelige onthaalwerking in een huiselijke omgeving. Om de doelgroep te bereiken, hanteren we verschillende werkvormen: o.a. Brief Motivational Interventions-model (BMI), outreachend werken…

Het bruggen slaan met andere werkvormen en voorzieningen (jeugdhulpverlening, drughulpverlening …) is zeer belangrijk. Samen met een arts wordt een inlooppunt georganiseerd dat garant moet staan voor een kleinschalig, onvoorwaardelijk, anoniem informatie- en hulpverleningsaanbod. In Plug-INN kunnen jongeren op een ondersteunende, vertrouwelijke en niet-veroordelende manier inzicht krijgen in hun gebruik.
Jongeren zijn een diverse groep met uiteenlopende vormen van middelengebruik, hiervoor is affiniteit met verschillende groepen jongeren uit Antwerpen een must. Jongeren bereiken vergt een gezonde dosis nieuwsgierigheid en veel zin om te experimenteren.
Je werkt binnen een klein team, dus zelfstandig opdrachten uitwerken en opvolgen zijn belangrijke eigenschappen.
Binnen dit project werken we zowel schadebeperkend als veranderingsgericht.

Het team bestaat uit leden van het project Plug-INN en van de werking Plug-INN+. Het team werkt autonoom en de verschillende leden nemen elk hun rol en verantwoordelijkheden op.

Functie-inhoud:

Projectmedewerker in Plug-INN
• Eerste onthaal van jongeren
• Contactopbouw met individuen van de doelgroep
 Intern in de onthaalwerking
 Extern, vindplaatsgericht tijdens outreach contacten (binnen stad Antwerpen)
• Psychosociale begeleiding van jongeren binnen de onthaalwerking
• Uitbouw project
• Uitwerken van nieuwe methoden om jongeren te bereiken
• Wegwijs maken, ondersteunend werken
• Methodisch werken: korte motiverende tussenkomsten (BMI)
FRAMES-model
• Informatie, advies en spuitenruil
• Contacten onderhouden en overleg met andere voorzieningen en hulpverleners uit de jeugdzorg en de drughulpverlening
• Inschakeling in het provinciale CONNECT-team
• Behartigen van het project op netwerktafels (bijzondere jeugdzorg)
• Kunnen uitdragen van de werking
• Vorming kunnen/willen geven i.f.v sensiblisering i.v.m. visie en inhoud werking Plug-INN

Functie-profiel:
Professionele bachelor hulpverlening of gelijkgesteld door ervaring
• Affiniteit met drugsproblematiek en harm reduction benadering
• Onbevangen, open en pragmatische kijk
• Relationele en communicatieve vaardigheden
• Gestructureerd kunnen werken
• Flexibel zijn
• Outreachend willen werken
• Bereidheid tot occasioneel avond – en weekend werk
• Kennis van de sociale kaart met o.a. arbeidstrajecten en scholingstrajecten
• Kennis van sociale media
• Kunnen rapporteren (registratie bijhouden, eindrapport mee voorbereiden, verlengingsdossiers mee voorbereiden …)
• Kunnen samenwerken in een team en met externe partners
• Je werkt in een klein team dus zelfstandig kunnen werken is een belangrijke eigenschap
• Ervaring in drughulpverlening of in jeugdwerk is een pluspunt
• Humor wordt ten zeerste gewaardeerd

Aanbod:
• Indiensttreding vanaf 01-05-2024
• Een contract van onbepaalde duur
• Deeltijds tewerkstelling: 40% =15,2u
• Vergoeding volgens het wettelijke barema IFIC14 of 14B
• Overname van relevante anciënniteit
• Werkplek vlot bereikbaar

Solliciteren: Interesse in deze job? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief met CV vóór 7 april 2024 naar info@plug-inn.be.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Bijkomende informatie over Free Clinic en over Plug-INN kan je vinden op:
www.free-clinic.be