Samenstelling bestuursorganen

Free Clinic vzw heeft een Raad van Bestuur met 7 leden die allen ook lid zijn van de Algemene Vergadering:
De bestuurders zijn onafhankelijke mensen die de organisatie besturen zonder bezoldiging of onkostenvergoeding.
De Raad van Bestuur komt 10 maal per jaar bijeen.

Samenstelling Raad van Bestuur (juni 2022-juni 2024)

Stefan Bourgeois – bestuurder
Tamara Laevaert – bestuurder
Sarah Pauwels – bestuurder
Johan Renard  –  bestuurder
Anne-Mie Van Cauwenberghe – bestuurder
Guido Van Hal – bestuurder
Griet Vandersypen – bestuurder

De leden van de Algemene Vergadering zijn:
De Algemene Vergadering komt 2 maal per jaar bijeen.

Carl Adams, Pascale Bierna, Jan Bogaerts, Nico Bogaerts, Werner Bosschaerts, Stefan Bourgeois, Lieve Brosens, Kristof Bryssinck, Mia Crollet, Kathleen De Bruyne, Tom Decorte, Niek Everts, Paul Eylenbosch, Heidi Holvoet, Ellie Kuipers, Tamara Laevaert, Frieda Matthys,  Katleen Peleman,  Johan Renard, Dirk Rombouts, Tino Ruyters, Ronny Servaes, Joris Van Acker, Anne-Mie Van Cauwenberghe, Anton Van Dijck,  Guido Van Hal, Tonny Van Montfoort, Griet Vandersypen, Sara Waelbers, Tessa Windelinckx
Voorzitter van de Algemene Vergadering: Nico Bogaerts