CORONA

Hieronder vind je de interne richtlijnen die dagelijks nog kunnen gewijzigd worden.

Check dagelijks deze pagina voor de laatste recente versie.

Hou jezelf gezond, het hoofd koel en de spirit hoog!!  Dank voor ieders inzet.

 

VERSIE 16/03/2020

Algemeen

 • Free Clinic streeft ernaar om:
  •   zo lang mogelijk minstens een minimale vorm van dienstverlening voor de cliënten aan te houden.
  • onze minimale basisopdracht voor onze precaire doelgroep zo maximaal als mogelijk aanhouden
 • Probeer zo lang mogelijk niet besmet of ziek te worden om zo lang mogelijk beschikbaar te zijn voor onze minimale opdracht.
 • Alle medewerkers worden verondersteld de voorschriften ter voorkoming van besmetting stipt in acht te nemen en er alles aan te doen om zelf niet ziek te worden (o.a. zo veel mogelijk vermijden van drukke plaatsen, gebruik van openbaar vervoer…)
  • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
  • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Contacteer je huisarts.
  • Vermijd nauw contact met zieke personen.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  • Verlucht en poets regelmatig de lokalen.
 • Alle medewerkers wordt gevraagd om een minimumafstand van 1,5m te respecteren bij contacten met cliënten en met andere werknemers
 • Er worden tijdelijk geen huisbezoeken afgelegd
 • Er wordt niet deelgenomen aan externe vergaderingen
 • Interne vergaderingen worden tot een minimum beperkt. Respecteer een minimumafstand van 1,5m , laat een stoel tussen
 • Wees zuinig met mondmaskers. Deel ze niet uit aan cliënten en leer ze correct gebruiken (zie instructievideo). Zie ook extra mail rond mondmasker

 

Beleid zieke werknemers / quarantaine

 • Een medewerker die zelf ziek is, ziektesymptomen vertoont, al dan niet corona, raadpleegt zo snel mogelijk een arts en blijft thuis met ziekteverlof. Indien de medewerker besmet blijkt met het coronavirus, wordt zo snel mogelijk nagegaan met welke cliënten en/of medewerkers de besmette werknemer nauw contact gehad heeft.

Beleid bij een zieke patiënt/cliënt met corona

 • Betrokkene is ziek/besmet en wordt aldus behandeld.
 • Er wordt nagegaan of de besmette persoon nauw contact heeft gehad met andere patiënten of medewerkers.
  Heeft de medewerker nauw contact gehad zonder bescherming? Zie procedure hieronder.

Beleid bij contact met een persoon met vermoedelijk of bevestigde besmetting

 • Nauwe contacten van een mogelijk of bevestigd geval die zorgverstrekker zijn mogen werken met toepassing van de interne preventieprocedures/dragen van een chirurgisch masker gedurende 14 dagen.
 • Nauwe contacten moeten niet getest worden om een besmetting uit te sluiten.
 • Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen (zie richtlijn basishygiëne) en onnodige sociale contacten moeten vermeden worden.
 • Gedurende 14 dagen moeten alle nauwe contacten zelf hun gezondheidstoestand opvolgen (zelfmonitoring).
 • Bij symptomen van een luchtweginfectie wordt de persoon een mogelijk geval. Zie hoger bij beleid zieke medewerker.

Prioriaire dienstverlening

 • MSOC, indien nodig wordt ook dienstverlening van PROject, Plug-INN en Plug-INN-Plus samengevoegd naar MSOC.
 • Winterdagopvang WDO en Nomaad
 • Spuitenruil
 • Goia
 • Voor huidige regelingen per deelwerking: zie verder

Bestaffing / uurroosters 

 • Werken met minimale bestaffing om minimaal aanbod mogelijk te maken
 • Indien medewerkers niet nodig voor minimale bestaffing: stand by thuis (geldt als werktijd)
 • Coördinatoren werken uurrooster voor komende 3 weken uit
 • De lopende vakantieplanning wordt geïnventariseerd. Tot en met paasvakantie (tem 19-4): vakantieplanning blijft behouden
  in die periode kan hoofdvakantie worden herbekeken, 1 week blijft behouden, meer voorzien dan 1 week mogelijk te herplannen met coördinator wordt deelwerking per deelwerking bekeken
 • Er is medewerkerstekort bij de WDO: wie stand by is en bereid is om in te springen, eventueel ook in weekend, meld u bij Tino!

 

Aanpassingen van het aanbod

MSOC: prioritair

 • Toegang beperken om groepen te vermijden:
  – maximum 2 cliënten in methadonsas: verspreid
  – maximum 4 cliënten in wachtzaal: verspreid in wachtzaal
  – aandrang op afstand houden
 • Aanbod beperkt tot:
  • medische consultaties: zo kort mogelijk, zo veel mogelijk op afspraak, zo mogelijk telefonisch
  • methadonverstrekking: volgens afspraken van artsen
  • sociale permanentie: zo beperkt mogelijk, waar kan op afspraak, telefonisch, mail
   intakes en opstart loopt door
  • Methadon: zoveel mogelijk op voorschrift, zo mogelijk elektronisch naar apotheek
  •  individuele begeleidingsgesprekken: kunnen doorgaan mits inachtname van hygiëne en afstand
 • Telefoonpermanentie: hele dag open van 10 tot 19u met uitzondering van middagpauze. Belangrijk om mensen te informeren

Nomaad en Winterdagopvang WDO

 • prioritair
 • Krachten worden gebundeld om WDO open te houden
 • Momenteel is de beschikbare ploeg beperkt!
  wie stand by is in andere werkingen en bereid is om in te springen, eventueel ook in weekend, meld u bij Tino!
 • Nomaad: normaal aanbod gesloten
 • Alle inzet op WDO
 • enkel Buro Aktief werkverdeling:
  di, wo, vr van 12 tot 13u
 • Buro Aktief: opdrachten in de ondersteuning van minimale dienstverlening voor WDO

Winterdagopvang (WDO)

 • Nog open tem zo 29-3
 • Open op di, wo, vr, za en zon, van 14 tot 18u (gesloten op di en do)
 • Voeding, soep wordt in Nomaad gemaakt en vervoerd naar WDO
 • Voedselbedeling de hele tijd
 • Max 30 personen binnen
 • 2 mw aan de deur
 • Info geven rond corona
 • Handhygiene: alcoholgel (er is nog beschikbaar)
 • Medewerkers: mondmaskers + handschoenen
 • Mensen die een (t)huis hebben maximaal aansturen thuis te blijven (cfr algemene regel voor bevolking)
 • Daklozen: minimaal blijven bedienen
 • Materialen voorzien om voeding mee te geven (bakjes etc)

 Gevangenis

 • Regels van gevangenis volgen
 • Aanbod behouden: belangrijk om zwakke groep ook te bedienen
 • Enkel individuele gesprekken, geen groepsgesprekken
 • Mondmaskers, hygiëne en afstand

 C-Buddies

 • Geen huisbezoek
 • Outreach kan indien buiten afspreken, contact minimaal houden afstand maximaal
 • Regels hospitaal volgen
 • Afspreken met mensen buiten, trap ipv lift naar consultatie dr Bourgeois

Spuitenruil

 • Aanbod blijft beschikbaar. Prioritair
 • Maximale verstrekking om contacten te beperken
 • SR in Houwerstraat sluit. Enkel SR in MSOC
 • Bediening via glazen deur
 • Medewerkers nemen voorschriften in acht en bedienen mensen 1 per 1

GoiA

 • Aanbod blijft beschikbaar. Prioritair
 • Medewerkers nemen voorschriften in acht en bedienen mensen 1 per 1

Project

 • prioritair
 • Toegang beperken om groepen te vermijden.
 • Maximaal 3 cliënten worden binnengelaten en nemen verspreid plaats.
 • Ook het voorlokaal kan gebruikt worden om cliënten te verspreiden.
 • Zo nodig aanbod verschuiven naar MSOC

 Plug-INN:

 • prioritair
 • Toegang beperken om groepen te vermijden.
 • Maximaal 3 cliënten worden binnengelaten en nemen verspreid plaats.
 • Aanbod medische consultatie en individuele contacten, 1 per 1 bediening
 • Zo nodig aanbod verschuiven naar MSOC

Adviespunt

 • Aanbod wordt beperkt tot individuele contacten, 1 per 1 bediening
 • Geen aanbod van groepssessies in het kader van OMS of nazorggroep

Ankerpunt

 • Aanbod wordt beperkt tot individuele contacten, 1 per 1 bediening

Kadans Wonen

 • Medewerkers volgen richtlijnen daar

Zorghostel

 • Medewerkers volgen richtlijnen daar
 • Geen groepsaanbod

Administratie:

 • Inzet op bestellen en bijhouden van nodige materialen:
  – alcoholgel
  – mondmaskers
  – keukenrol
  – kuisproducten
  – in samenspraak met Nomaad: afstemmen
 • Poets: Ingrid afwezig –  externe dienst vragen

IT

 • Medewerkers die dit nodig hebben kunnen van thuis uit op de server inloggen. Wie dit wenst contacteert Dirk. Indien mogelijk voorzien we hiervoor laptop of pc om malware op de server te voorkomen.