Centrum voor Sociale Activering ‘De Nomaad’, een open huis voor de meest kwetsbare stadsbewoners

In de loop van 2017 zal naast het huidige hoofdgebouw van Free Clinic aan de Schijnpoortweg een nieuw multifunctioneel Centrum voor Sociale Activering verrijzen dat toe moet laten dat het activeringsteam beter en meer divers kan inspelen op de vele vragen van de doelgroep. Deze doelgroep wordt  gekenmerkt door een gecombineerd gebruik van legale en illegale middelen. Deze groep bestaat uit (+18jarige) actieve gebruikers, ex-gebruikers, daklozen, personen met een psychiatrische historiek, … Het betreft mensen die in meerdere en/of mindere mate behoren tot de gasten die rondhanggedrag vertonen op of in de omgeving van het De Coninckplein, met uitbreiding binnen voornamelijk de buurt 2060, maar ook verder in de binnenstad. Bij de beoogde doelgroep is steeds sprake van een multi-problematiek, een combinatie van verschillende voornoemde aspecten.

Momenteel vindt een divers activiteitenaanbod plaats op verschillende locaties verspreid over het Antwerpse grondgebied en binnen infrastructuur van bevriende organisaties. Dit is echter allesbehalve comfortabel voor de doelgroep en het team.

de-nomaad-3dbeeld-definitief-met-planken-loresHet afgelopen jaar vonden we enkele private firma’s (Schoenen Torfs, bouwbedrijven Durabrik, Mathieu Gijbels, AB Bouwwerken, Architectenbureau Stramien, Martens Hout, Care,…) bereid om mee hun schouders te zetten onder dit project. Dit maakt dat de realisatie ervan mogelijk wordt, al dienen we zelf nog wel in een aanzienlijk deel van de middelen te voorzien.  Deze middelen willen we ophalen bij vrienden, sympathisanten en stadsbewoners die de werking een warm hart toedragen.

Bekijk hier de vooruitgang van de werkzaamheden.

Het nieuw te bouwen centrum voor sociale activering zal bestaan uit een grote onthaalruimte waar o.a. werkverdelingsmomenten voor Buro Aktief, workshops en vrije ontmoetingsmomenten zullen plaatsvinden. Op de bovenverdieping voorzien we verder de nodige sanitaire voorzieningen waar gasten die opdrachten vervuld hebben na afloop kunnen douchen en waar hun werkkledij kunnen wassen/drogen. Op de eerste verdieping voorzien we ook de werkplek voor de medewerkers.

Het aanbod van het Activeringsteam bestaat momenteel uit een breed gamma aan activiteiten, die samen met de doelgroep ontwikkeld zijn:

- Lange-termijnprojecten in samenwerking met andere partners, zoals “Antwerp Streetboys” en Theaterproject “Papieren Jungle”.

- een afwisselend en specifiek aanbod voor vrouwen (vrouwenclub en –salon)

- wekelijkse activiteiten binnen de creatieve, culturele, sportieve en culinaire sfeer.

- een jaarlijks driedaags kamp

- actieve deelname aan het Winterfeest, Lentepoets en Muziek in de Wijk, in samenwerking met de buurt in functie van het bevorderen van het samenleven tussen de eigen doelgroep en de buurtbewoners.

Daarnaast hanteert Buro Aktief de arbeidsmatige insteek door kleine opdrachten, ‘jobs’ aan te bieden (tuin, verfraaiing, poets, groenten snijden, op- en afbraak festiviteiten, enz.) in het kader en de regelgeving van vrijwilligerswerk.  Concreet betekent dit dat gasten zich kunnen inschrijven voor 2 opdrachten per week tijdens de dagelijkse werkverdelingsmomenten. Bedoeling is dat we zo dicht mogelijk op de bal kunnen spelen en hen een job voor dezelfde dag of de dag later kunnen aanbieden, om elke vorm van motivatie en werkbereidheid aan te moedigen.

Verder rukt de Spuitenpatrouille twee maal per week uit om zwerfspuiten te zoeken in de omgeving van Antwerpen Noord en op aanvraag in gans Antwerpen. Zij kennen ondertussen heel wat “hotspots” in de omgeving. Tevens krijgen zij heel wat vragen, oa. door diensten van de stedelijke administratie (Buurtregie, Groendiensten, woonbegeleidingsprojecten, enz.).

Veldwerk blijft essentieel voor het project, om contacten te onderhouden met de omgeving en de gasten. Dit veldwerk zal in de buurt rondom het Activeringscentrum opgedreven worden.

Naast bovenstaand activiteitenaanbod zal in het Activiteitencentrum tevens “Buro Digitaal” worden ontwikkeld, een project waarmee onze doelgroep vertrouwd wordt gemaakt met de wereld van internet en sociale media. Hiervoor zal een wand met een 6-tal pc’s worden ingericht waar gasten vrij dan wel onder begeleiding gebruik van kunnen maken.

De afgelopen jaren werden verschillende sporen bewandeld om te komen tot een volwaardig centrum voor sociale activering binnen de stad Antwerpen. We durven hopen dat we met steun van diverse partners erin zullen slagen om dit project in 2016 finaal te realiseren.

 

STEUNEN

Steun dit project een schenk een plank!

Alle info over deze crowdfundingsactie vind je op www.denomaad.be

Alvast bedankt voor jullie steun!

 

PERS:

http://atv.be/nieuws/nieuwe-plek-voor-mensen-die-vechten-tegen-verslaving-36926

http://atv.be/nieuws/nieuw-gebouw-moet-druggebruikers-helpen-afkicken-32836

www.gva.be/cnt/dmf20160811_02421973/free-clinic-opent-nieuw-huis-voor-verslaafden

www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/free-clinic-vanaf-2017-in-de-nomaad-a2829353/

www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/nieuwbouw-voor-free-clinic-op-spoor-oost-a2676338/

 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze gewaardeerde sponsors:

partners nomaad