Vacature zakelijk directeur

22.05.2022

Free Clinic vzw zoekt een zakelijk directeur
Verantwoordelijk voor Financiën, Administratie en Mens & Organisatie (m/v/x)
voor onbepaalde duur.

Free Clinic ontwikkelde sinds meer dan 40 jaar een gespecialiseerd ambulant aanbod voor mensen met een ernstige afhankelijkheidsproblematiek aan (il)legale middelen vanuit een schadebeperkende aanpak (Harm Reduction) en biedt methodieken aan voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Free Clinic is een toonaangevende speler in het werkveld en geniet lokale, nationale en internationale erkenning terzake (bvb. “The Antwerp model” rond HepC).

Free Clinic telt 65 medewerkers en groepeert verschillende autonome deelwerkingen en is een organisatie die zich kenmerkt door gedeeld leiderschap/eigenaarschap. Op financieel vlak en vanuit Mens&Organisatie (M&O) perspectief is er centrale aansturing door de vzw. Voor meer info: www.free-clinic.be.

We zoeken vervanging voor de huidige zakelijk directeur; iemand die zijn professionele skills wil inzetten in een warme werkomgeving waarin ‘waardengedreven, inclusie en zorgzaamheid’ geen modewoorden zijn maar ingebed zijn in het social-profit DNA van de organisatie, als alternatief voor de profit-gedreven sector.

Functieomschrijving

• Je bent eindverantwoordelijk voor het financieel en Mens&Organisatie beleid van Free Clinic en rapporteert aan de algemeen directeur, met wie je nauw samenwerkt.
• Je stuurt een team aan van 6 personen.

Financieel beheer
• Je staat in voor het financieel management (budgettering, afsluiting jaarrekening en audit) en stelt de management rapportering op ten aanzien van het bestuur en de Algemene vergadering;
• Je staat in voor het financieel beheer (begroting, afrekening en controle) van de verschillende stedelijke, Vlaamse (en internationale) subsidiedossiers;
• Je onderhoudt nauwe contacten met de verschillende subsidiërende overheden (stedelijke en Vlaamse partners) en bent hun eerste aanspreekpunt inzake financiële aangelegenheden;
• Je onderzoekt de mogelijkheden voor bijkomende financiering;
• Je beheert de raamcontracten, bent verantwoordelijk voor de aanbestedingsdossiers en treedt op als aanspreekpunt inzake verzekeringen, gebouwenbeheer …;
• Je zorgt voor de optimalisatie van de administratieve en financiële processen in samenwerking met de ICT-verantwoordelijke en eventuele externe partners.
• Professionele uitdaging voor de komende 2 jaar:
Implementatie van een nieuw boekhoud- en facturatiesysteem.

Mens & organisatie
• Je bent eindverantwoordelijke van het M&O-beleid waarbij in het lopende Transitietraject gekozen is voor gedeeld leiderschap/eigenaarschap.
• Je professionaliseert de bestaande procedures en systemen op sociaalrechtelijk en beleidsmatig vlak:
• Je stuurt het team aan inzake personeelscontracten, loonadministratie, opvolging personeelsvragen …;
• Je onderhoudt nauwe contacten met het social secretariaat, verzekeringsmaatschappijen…
• Professionele uitdagingen gedurende de komende 2 jaar:
-Organisatie van sociale verkiezingen
-Uitrol van een welzijnsactieplan

Profiel (gevraagde voorkennis – gevraagde competenties)
• We zoeken iemand die zich kan vinden in de missie en doelstellingen van Free Clinic en onze organisatie vanuit waardengedreven en zorgzaam perspectief wil aansturen;
• Je beschikt over een masterdiploma in een relevante studierichting (bij voorkeur financieel/economisch) of beschikt over relevante ervaring en competenties terzake;
• Je hebt enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie, in een profit of non-profitcontext.
• Je hebt affiniteit met de social profitsector en het drugthema;
• Je kan inhoudelijke beleidskeuzes vertalen naar een financieel meerjarenplan en beleid; .
• Je bent vertrouwd met het voeren van een boekhouding;
• Je beschikt over voldoende social rechtelijke en arbeidsrechtelijke kennis (of je bent bereid je daarin te verdiepen);
• Je hebt een participatieve managementstijl en bent in staat om interne veranderingsprocessen te begeleiden;
• Je bent communicatief en bereid je kennis en ervaringen te delen met collega’s;
• Je werkt zelfstandig, nauwgezet en resultaatgericht..
• Je werkt vlot met allerhande IT-toepassingen.

Wat kan je verwachten ?

• In diensttreding van zodra beschikbaar.
• Een boeiende en afwisselende job als rechterhand van de algemeen directeur in een groeiende sociale organisatie met een 65- tal medewerkers.
• Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur met flexibele werktijden en mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk.
• Een aangepast loon volgens paritair comité 330, barema A23 met overname van relevante baremieke anciënniteit.
• De wettelijke vergoeding woon-werkverkeer en thuiswerk.
• Mogelijkheden tot interne en externe opleidingen in functie van het takenpakket.
• Tewerkstellingsplaats: MSOC Free Clinic, Schijnpoortweg 14, Antwerpen.

Solliciteren voor deze functie

Ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie kan je je wenden tot Tino Ruyters, directeur, T 0473 952 603
Stuur dan vóór 17 juni 2022 je sollicitatiebrief met motivatie en C.V. naar tino.ruyters@free-clinic.be t.a.v. Tino Ruyters, algemeen directeur.