Aangepaste dienstverlening n.a.v. tweede golf COVID 19

10/8/2020

Overal in de werkingen van Free Clinic geldt mondmaskerplicht. De gangbare veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beveiligingsmaatregelen worden maximaal toegepast.

MSOC: De normale dienstverlening blijft aangehouden. Er wordt meer op afspraak gewerkt. Contacten zijn korter en beperkt tot de noodzakelijke dienstverlening. Fysieke contacten worden afgewisseld met telefonisch gesprek. De vrije instroom wordt waar mogelijk beperkt. Nieuwe intakes kunnen plaatsvinden in de voormiddag. Verder gelden de normale openingsuren. Covid-testing van cliënten kan gebeuren op voorschrift van onze artsen. Wanneer mogelijk worden cliënten naar de triagepunten van de stad verwezen.

Project: Het individuele  hulpverleningsaanbod van PROject blijft behouden, groepsactiviteiten zijn geschorst. Artsenconsultaties kunnen vervangen worden door individueel gesprek met hulpverlener om een grotere spreiding van cliëntcontacten te bekomen. Er worden slechts maximaal 3 mensen binnen ontvangen.

Spuitenruil: Blijft beschikbaar, zowel op het MSOC als in de Houwerstraat op de normale openingsmomenten. In weerwil met de anonimiteit van Spuitenruil zal ook hier de registratieplicht gelden zolang de coronabesmettingen hoog blijven. Vormingsmomenten worden opgeschort.

GoiA: Het individueel hulpverleningsaanbod van GoiA blijft behouden. Hulpverleningscontacten kunnen telefonisch indien mogelijk. Vormingsactiviteiten worden opgeschort.

Plug-INN: Het hulpverleningsaanbod van Plug-INN blijft beschikbaar, zowel het consultatiemoment op maandagnamiddag als de individuele contacten face-to-face of op afstand

PlugINNplus: Donderdagnamiddag consultatie blijft beschikbaar; er wordt gestreefd naar meer spreiding van het ontvangen van cliënten

De Nomaad

Het onthaal van de Nomaad en buro-Aktief, vrouwenclub en sportactiviteiten zijn tijdelijk gesloten

Zomerpatio :  als noodopvang voor dak- en thuislozen, blijft open met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen en mits verplichte registratie bij binnenkomen.
Elke dag, behalve zaterdag van 14 tot 19u.

Adviespunt Antwerpen

Huidige dienstverlening wordt aangehouden. 4 afspraken/dagdeel. Geen vrije consulatie. Terugkomafspraken Face to face worden zoveel mogelijk beperkt. Voor 1ste gesprek blijft Face to face de norm. 1 hulpvrager per gesprek. OMS groepssessies en PONgroep tijdelijk opgeschort.

Ankerpunt Rupel: dienstverlening blijft beschikbaar, dit met de nodige veiligheidsafspraken . Alternatieve vormen van hulpverlening kunnen.