Jaarverslag 2015 – Free Clinic vzw

voorbladHet jaarverslag 2015 van Free Clinic vzw staat nu online. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de verschillende deelterreinen waarop Free Clinic het afgelopen jaar actief was. Veel leesplezier.